Припремна предшколска група

 

 

При ОШ „Бранко Радичевић“ васпитно образовни рад одвија се у две васпитно – образовне групе. Своју делатност вртић обавља у једном објекту који је наменски грађен и налази се непосредно у окружењу школе – дворишту и парку старих Лазаревића.

Објекат има две радне собе у којима бораве васпитне групе, собу за васпитаче која је уједно и библиотека у којој се налази стручна литература, али и литература за децу. Поред наведених просторија улаз у вртић чини мали ходник који води у хол вртића, тачније гардеробу са дечијим ормарићима из које се улази у радне собе и тоалете.

Радне собе су величине од по 50м2 простране и светле што одговара законским нормативима. Собе су ведрих боја, посебно опремљене функционалним намештајем, лако покретљивим столовима и столицама које одговарају дечјем узрасту. Поред дидактичког материјала и играчака које су доступне деци собе су опремљене и одређеним техничким уређајима у складу са потребама васпитно-образовног рада.

У објекту вртића деца су распоређена у две васпитне групе – припремну предшколску и млађу мешовиту. Приликом формирања група води се рачуна о календарском узрасту деце, али и о њиховим способностима и интересовањима.

Са децом у вртићу васпитно – образовни рад обављају две васпитачице – Радмила Малушев и Гордана Димитријевић.

За игру напољу, на свежем ваздуху вртић има своје игралиште са дечјим справама на ком деца вртића уживају кад год то временски услови дозвољавају. Поред игралишта, у дворишту школе налази се већи број терена, за разне спортове, које деца вртића  користе.

Сала за физичко, опремљена најновијим справама, васпитачицама и деци омогућава квалитетну реализацију свакодневних физичких активности. Нуди разне могућности и има велики значај за развој малишана.

Програми предшколског васпитно-образовног рада одвијају се са децом узраста од 3 године до укључивања у програм припреме за школу.  Са децом узраста од 5,5 год.остварује се редован Припремни предшколски програм, пред полазак у основну школу девет месеци, четири часа дневно. Планирање и реализација Програма зависи од индивидуалних потреба и могућности деце одређене узрасне групе, потреба родитеља, просторних, организационих и кадровских могућности.

Групе се формирају према узрасту, потребама и могућностима.

У свакодневном раду васпитачи планирају и програмирају рад са децом полазећи од карактеристика деце, узимајући у обзир њихова предзнања, интересовања, жеље и потребе. Теме, које су животне и изазовне, деци интересантне и важне обрађују се кроз разноврсне активности узимајући у обзир децу и њихове карактеристике.

Једна од важних полазних тачака за планирање и програмирање свакодневног рада су начини на које деца уче (кроз игру, кроз властито искуство и ангажовање, по моделу, кроз решавање проблема, путем открића, кроз међусобну интеракцију, креирањем, стварањем и сл.) па су у складу с тим, активности истраживачке, проблемске, стваралачке, сазнајне..  Сарадња са родитељима је од пресудног значаја у остварењу циљева којима непрестано стремимо јер је успех детета наш заједнички циљ.