Стручно веће

Стручно веће васпитача

Стручно веће наставника/професора разредне наставе

Стручно веће језичког смера

Стручно веће друштвених наука

Стручно веће  природних наука

Стручно веће за ликовно и уметност,музику и спорт

Стручно веће за техничко и информатику

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ,ИНФОРМАТИКУ И РАЧУНАРСТВО ЗА ШКОЛСКУ 2019/20