ТИМОВИ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019 ГОДИНИ

Вести, Тимови школе

 

ТИМ ЗА ИЗРАДУ ШКОЛСКОГ ПЛАНА:           

  1. Јеличић Милан

2. Димитријевић Станислав

3. Радивојевић Драгиша

4. Ђурић Добрисава

5. Грбић Силвија

6. Бабачић Невена

 

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦА ОД НАСИЉА:

1. Јеличић Милан

2. Димитријевић Станислав

3. Весна Ерцеговић Митровић

4. Нинков Делија

5. Исак Отилиа

6. Шеган Сузана

7. Радивојевић Драгиша

8. Елвира Грујић

 

ТИМ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ:     

  1. Јеличић Милан

2. Димитријевић Станислав

3. Радивојевић Драгиша

4. Димитријевић Гордана

5. Раушки Александра

6. Петров Данијел

7. Раич Зоран

8. Стефановић Маријана

9. Жегарац Мирјана

10. Грујић Елвира

 

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРЈЕНТАЦИЈУ:

1.Ерцеговић Митровић Весна

2.Исак Отилиа

3.Грбић Силвија

 

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИЈУ:

1.Јеличић Милан

2.Димитријевић Станислав

3.Петров Данијел

4.Ђурић Добрисава

5.Крајиновић Душица

6.Раушки Александра

 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ:

1.Јеличић Милан

2.Димитријевић Станислав

3.Бабачић Невена

4.Раич Зоран

5.Крајиновић Душица

6.Малушев Радмила

7.Нада Петровић

 

ТИМ ЗА ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ:

1.Раушки Александра

2.Александар Божић

3.Ђурић Добрисава

4.Димитријевић Гордана

 

ТИМ ЗА ЕСТЕТСКО УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ:  

1.Стојанов Владимир

2.Нинков Делија

3.Малушев Радмила

4.Исак Отилија

 

ТИМ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ БИТНИХ ДАТУМА ПРИРЕДБЕ:

1.Димитријевић Гордана

2.Стефановић Маријана

3.Белоград Оља

4.Раушки Александра

5.Божић Александар

 

ТИМ ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:           

1.Ерцеговић Митровић Весна

2.Стефановић Маријана

3.Недимовић Тамара

4.Бабачић Музафер

5.Нинков Делија

 

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ:

1.Јеличић Милан

2.Димитријевић Станислав

3.Радивојевић Драгиша

4.Раушки Александра

5.Ђурић Добрисава

6.Срђан Варађан

7.Ванда Шкерлак

8.МирјанаЖегарац