ЗАПОСЛЕНИ

 

Запослени у школи и вртићу

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Милан Јеличић Директор
Драгиша Радивојевић Секретар
Ранка Вијатов Шеф рачуноводства
Станислав Димитријевић Психолог
Делија Нинков Учитељица 1. Разред
Маријана Стефановић Учитељица 2. Разред
Душица Крајиновић Учитељица 3 разредд
Добрисава Ђурић Учитељица 4 разред
Александра Раушки Наставник српског језика        О.Старешина 5 разреда
Силвија Грбић Наставник енглеског језика  ОС  7 разред
Владимир Стојанов Настаник ликовне културе
Оља Белоград Наставник музичке културе
Александар Божић Наставник историје
Ненад Вукадиновић Наставник географије
Музафер Бабачић Наставник физике и информатике
Невена Бабачић Наставник математике
Тамара Letters наставник биологије
Тамара Недимовић Наставник хемије
Сузана Шеган Наставник физичког васпитања
Отилиа Исак Наставник немачког језика  ОС 8 разред
Гордана Цветићанин Наставник физичког васпитања
Данијел Петров Наставник техничког и информатичког образовања

ОС 5 разред

Зоран Раич Библиотекар
Радмила Малушев Васпитач у млађој васпитној групи
Гордана Димитријевић Васпитач у ППП
Светлана Ћирин Учитељ у Малом Жаму
Драгана Којић Помоћни радник
Веронка Фијатов Помоћни радник
Анђелко Срединац Помоћни радник
Владимир Крал Помоћни радник
Марко Мунижаба Помоћни радник
Александра Јовановић Помоћни радник у Малом

жаму

Иван Драгићевић Вероучитељ
Весна Ерцеговић Митровић Педагог
Олга Андреј Наставник хемије
Јелена Грујић Каровић Наставник биологије